Poděkování, registrace...

17.04.2014 22:25

Tímto článkem bych chtěla poděkovat chs Nova domus a Nikol Vodičkové za poskytnutí a objasnění důležitých informací. Zároveň bych ráda touto cestou oznámila, že o členství v ČKK jsem zažádala a v současné době čekám na registraci :)